EXCELLENT S.A.

32-003 PODŁĘŻE 662

NIP: 676-10-26-714
KRS: 0000169449

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wysokość kapitału zakładowego: 3 259 200,00 zł – wpłacony w całości

SEKRETARIAT

Telefon: 12 653 05 66
Fax: 12 657 16 71
sekretariat@excellent.com.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Telefon: 12 657 18 87
lazienki@excellent.com.pl

Adres Biura Handlowego:
Korbońskiego 14C (obok CH Zakopiańska)
30-443 Kraków

DZIAŁ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Adres: Centrum Handlowe Zakopianka
Korbońskiego 14C (Zakopiańska 72)
30-443 Kraków
Telefon: 12 266 03 02
salon@excellent.com.pl

EKSPORT

Telefon: 0048 12 653 60 38
Fax: 0048 12 653 52 61
export@excellent.com.pl

Logowanie dla Partnerów EXCELLENT

Przejdź do strony e-zamówień